JARDUNBIDE EGOKIAK

Bermeoko Udaletxea

KONTU SINPLIFIKATUAK EMATEA

Printzipio 12

Kontuak emateko beharra

Adierazlea
Toki administrazioak kontrolerako prozedura garden eta independentea ezarri du, esparru juridikoan aurreikusita dagoen bezala. Kontrolaren arloko mekanismoak errespetatzen dira, horiek espedienteak aintzat hartzen dituzte, eta mekanismoak beldurrik edo faboritismorik gabe erabiltzen dira.


Ebidentzia dokumental

Udalak atal bat jartzen du herritarren eskura, aholkularitza juridikoaren eta esku-hartzearen txostenak kontsultatzeko:


Esparrua

Baliabide eraginkorrak daude administrazioak egindako abusuen aurka eta eskubide zibilak urratuz toki-administrazioek hartutako neurrien aurka.

Deskribapena

Eragin ekonomikoa duten ebazpen guztiak fiskalizatzen dira eta txosten horiek gardentasunaren atarian ematen dira argitara.