JARDUNBIDE EGOKIAK

Amurrioko Udaletxea

JOKABIDE-KODEA

Printzipio 6

Jokabide Etikoa

Adierazlea
Jokabide-kodeetan zehatz azaltzen dira ordezkari politikoek, zuzendaritzako kargudunek eta langile publikoek eman behar dituzten arau etikoak, besteak beste, interesak, dohaintzak eta gonbidapenak erregistro publikoetan inskribatzeko betebeharra.Esparrua

Neurri eraginkorrak daude ustelkeria-mota orori aurrea hartzeko eta aurre egiteko.

Deskribapena

Tokiko Gobernuak Jokabide Kode bat onartu du, eta hor irizpide argiak jasotzen dira ordezkari politikoen, zuzendaritzako kargudunen eta langile publikoen jarduerari dagokionez.