JARDUNBIDE EGOKIAK

Urnietako Udaletxea

ERABAKI JUDIZIALEN ARGITALPENA

Printzipio 5

Zuzenbidezko estatua

Adierazlea
Toki-administrazioak jendaurrean jartzen ditu arau-hauste guztiengatik lege baten arabera ezarritako erabaki judizial edo zehapen guztiak.


Ebidentzia dokumental


Esparrua

Tokiko gobernuek legea eta erabaki judizialak errespetatzen dituzte.

Deskribapena

Udalak egiten diren arau-hausteengatik ematen diren kondena-erabaki irmoak aplikatzen ditu. Erabaki horiek argitaratzen eta aztertzen dira hobekuntza-neurriak hartzeko, eta haien jarraipena egiten da.

Ebazpenak argitaratuz, hobetzeko neurriak hartuz eta horien jarraipena eginez, Udalak bere akatsetatik ikasten du, legea hobeki betetzeko eta aurrera egiteko.