JARDUNBIDE EGOKIAK

Irungo Udaletxea

BERRIKUNTZA PLANA

Printzipio 8

Berrikuntza eta aldaketarako jarrera irekia

Adierazlea
Toki-administrazioak berrikuntzaren, ikerketaren eta garapenaren ikuspegi egituratua hartu du.


Ebidentzia dokumental


Esparrua

Arazoei irtenbide berriak eta eraginkorrak bilatzen zaizkie, eta zerbitzuak emateko metodo modernoak erabiltzen dira.

Deskribapena

Udalerritik kanpoko erakundeek sustatutako berrikuntzarako elkarteetan parte hartzea. Elkarte horietan garapena lortu nahi da, besteak beste, Q-epea, Innpulso, Agenda Digital Euskadi 2020 eta Innobasquen. Berrikuntza sustatzen duten talde horietako kide izateak ekoizpen-eredu iraunkorra ezarri nahi du, ekonomiaren, gizartearen eta ingurumenaren ikuspegitik, jakintzan eta berrikuntzan oinarrituta.